صحبت های مشاور کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری

توضیحات:

 • مشاور کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری در این همایش با تاکید بر الزام بکارگیری شاخص های ایمنی در سطح شهر، به رابطه تنگاتنگ ارتقای سطح فرهنگ ایمنی در جوامع با توسعه اشاره نمود.
  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینک حلقه مفقوده ما در محیط های شهری متولی ایمنی است، افزود شهر تهران در دو دهه اخیر با توجه به تنوع فعالیت ها و تمرکز بالای جمعیتی در آن، در حوزه های مختلف شهری با بحث ناایمنی مواجه است.
  عابدی با انتقاد از ساخت و ساز در حریم پهنه های خطرپذیر شهر، فرسودگی بازار، سیستم های برق رسانی غیراستاندارد و معابر کم عرضی که امدادرسانی را با مشکل مواجه می کند، را از جمله مسائل چالش برانگیز ایمنی پایتخت دانست.
  وی با طرح سؤالاتی با اشاره به عدم همکاری ارگان ها، نهادها و سازمان حاکمیتی با اخطارهای ایمنی صادره،به ضعف اختیارات قانونی در برخورد با نا ایمنی های شهری اشاره کرد


 • تهیه و تنظیم توسط سایا سیستم
  تماس : 03132286518
  انتشار خبر در :