نظرات دبیر انجمن در این همایش

توضیحات:

  • جناب مهندس بهداد آهنگری ضمن اشاره به خلأ قانونی و عدم وجود ضمانت اجرایی لازم در قوانین بالادستی جهت حفظ، تعمیر و نگهداری سیستم های ایمنی، دست سازمان آتش نشانی را در خصوص این موضوع بسته دانست.
    عضو هیئت مدیره انجمن ایمنی و مهندسی حریق با اشاره به صدور 11 هزار پروانه ساختمانی صادر شده در سطح شهر تهران در سال 97، نتیجه گیری نمود علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته در سالهای اخیر، به دلیل ضعف قانون و عدم وجود فرهنگ ایمنی در سطح جامعه، همچنان با شیب فزاینده به تعداد ساختمان های ناایمن افزوده می شود.
    وی تدوین نظام جامع ایمنی کشور، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد، استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور، کاهش تصدی گری دولت، ایجاد درآمد پایدار در حوزه ایمنی شهری و افزایش بودجه سازمان آتش نشانی در بخش پیشگیری را راهکارهای پیشنهادی انجمن به منظور ارتقای وضع موجود معرفی نمود


  • تهیه و تنظیم توسط سایا سیستم
    تماس : 03132286518
    انتشار خبر در :