راهنمای راه اندازی دستگاه تکسکام ورتاس R8

توضیحات:

 •  تنظیم زمان آژیر: ابتدا کد مهندسی را وارد کرده (1234) چراغ سبز رنگ کی پد شروع به چشمک زدن می کند بعد دکمه پروگرام را زده و عدد 35 را وارد می کنیم و زمان را به صورت دلخواه تنظیم می کنیم مثلا زمان 5 دقیقه را به صورت (05) وارد می کنیم بعد دکمه ریست را فشار می دهیم تا از برنامه خارج شویم

  1234 + Pro + 35 + 05(time-minute) + Reset

  2 - تغییر زمان خروج/ورود : زمان خروج عدد 31 و زمان ورود عدد 33 می باشد

  1234 + Pro + 31+ 05(time-second) + Pro

   حذف زون ها در هنگام شب (فقط بلندگوی داخلی به صدا در می آید) : دکمه پارت جهت حذف زون ها به کار می رود پارت +1 حذف تعدادی از زون ها (زون های 5+6+7 در حافظه حذف می باشد و چراغ آن زون خاموش است) و پارت +2 حذف تعداد دیگری از زون ها می باشد. جهت تغییر زون مورد نظر کد مهندسی + پروگرام + 51 (پارت 1) و 52 (پارت 2) می باشد

  4- تغییر کد دستگاه : ابتدا کد خاموش دستگاه را وارد کرده (4321) بعد از آن دکمه پروگرام را زده عدد 60 را وارد کرده بعد کد جدید را وارد کرده بعد دکمه پروگرام را زده و ریست را زده و از برنامه را می بندیم

  4321 + Pro + 60 + new code + Pro + Reset

   برای راه اندازی ملودی زون یا زون های مورد نظر: اول کد دستگاه را وارد کرده (کد خاموش 4321) بعد از آن دکمه ملودی را زده بعد زون مورد نظر را ( 1 تا 8) و بعد دکمه پروگرام جهت حذف صدای دینگ دانگ از دکمه ملودی استفاده می کنیم

   جهت حذف زون ها : دکمه فول + دکمه امیت + زون مورد نظر ( 2 تا 8) و دکمه پروگرام را زده و زون های مورد نظر حذف می شود

   24 ساعته کردن زون ها : کد مهندسی را وارد کرده (12 تا 18) مربوط به زون های 2 تا 8 می باشد با زدن عدد 4 آن زون 24 ساعته می شود، یعنی در موقع خاموش بودن دستگاه آن زون فعال است اگر آن زون باز شود بلندگوی داخلی و خارجی به صدا در می آید دکمه 5 فقط بلندگوی داخلی به صدا در می آید

   روشن کردن دستگاه در هنگام قطع برق : فول + امیت + صفر + پروگرام

   نکته این که در صورت چشمک زدن چراغ سبز رنگ، یا برق دستگاه قطع است یا باطری خراب می باشد.

  10 – جهت قطع آلارم هشدار قطع برق : code(input password) + Reset


 • تهیه و تنظیم توسط سایا سیستم
  تماس : 03132286518
  انتشار خبر در :