مدیریت تکنولوژی چیست؟

توضیحات:

 • مدیریت تکنولوژی چیست و چه تاثیری بر چابکی سازمانی و فروش بیشتر دارد؟

  یکی از مهمترین توانمندی هایی که بنگاهها برای کاهش زمان پاسخگویی، بهبود انعطاف پذیری و افزایش توان رقابتی بدان نیاز دارند، قابلیت چابکی است.
  چابکی سازمانی به معنای عرضه محصولات متنوع و باکیفیت در کوتاه ترین زمان است.
  بحران کرونا و تغییر رفتار مصرف مشتریان به خریدهای آنلاین که با سرعت بسیاری صورت گرفته، شرکتها و سازمانها را وادار به استفاده از تکنولوژی های جدید نموده است و بقاء در محیط کسب و کار جهانی و رقابتی، نیازمند تغییر فرآیندهای کسب و کار موجود در ساختارهای چابک و متمایل به مشتری بوده و تکنولوژی به عنوان یک نیروی محرک حیاتی، اهداف عملکردی و تصمیم گیری بهتر کسب و کار را در یک شکل بهنگام تسهیل می نماید.
  ظهور محصولات نوآورانه عمدتاً مبتنی بر بازار است و خلق ارزش، یک چالش پیش روی صنایع تکنولوژی محور بوده و به همین علت استفاده از تکنولوژی های به روز، برای برخورداری مزیت رقابتی، ضروری شده اند.
  (قسمت اول از صحبت های دکتر مریم اوسطی)


 • تهیه و تنظیم توسط سایا سیستم
  تماس : 03132286518
  انتشار مطلب در :